© 2020 Gram

LLOCS D'INTERÈS

+ Ajuntament de Manacor

MÉS INFORMACIÓ PRÒXIMAMENT

MÉS INFORMACIÓ PRÒXIMAMENT

El municipi de Manacor compta amb diversos nuclis de població amb característiques urbanístiques molt diferents.

 

En funció d’això s’implantarà un sistema de recollida en contenidors o bé porta a porta.

 

Revisa el sistema de recollida que hi ha al teu lloc de residència a continuació.