top of page

SERVEIS PER ALS COMERÇOS

MÉS INFORMACIÓ PRÒXIMAMENT

Tots els comerços han de separar correctament els residus assimilables a domèstics en funció de si són paper/cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, matèria orgànica o rebuig.

 

Cada tipus de negoci disposa d’un servei de recollida específic en funció del tipus d’activitat i ubicació.  Posa-vos en contacte amb el departament de medi ambient de l’Ajuntament de Manacor i us informarem del sistema de recollida que us correspon.

També us assessorarem presencialment per ajudar-vos a fer-ne la separació i us facilitarem material informatiu al telèfon 971 84 91 00.

 

Els residus especials propis de cada activitat (mobles, electrodomèstics, poda, oli mineral, pintures, etc.) s’han de lliurar a un gestor autoritzat. No es poden dur a la deixalleria o Ecoparc.

bottom of page