top of page

L’Ajuntament posa a la disposició dels centres educatius, associacions o grups d’interessats un catàleg d’activitats d’educació ambiental en l’àmbit de la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus.

 

Les activitats que s’ofereixen centren l’atenció en la importància de fer una bona gestió dels residus, entenent-los com a un recurs indispensable cap a un món mes sostenible. Aquestes activitats tenen com a objectiu contribuir a la millora de la gestió dels residus a les llars, als centres educatius i laborals.

 

També es faran visites guiades a la Deixalleria i la Deixalleria mòbil per conèixer amb més detall el procés de gestió de residus que duem a terme al municipi.

 

A través del Programa Educatiu es fomentarà la conservació del medi ambient i es facilitarà el desenvolupament d’un esperit crític per tal de contribuir en una societat sostenible i respectuosa.

 

Els interessats poden fer arribar una petició a través del següent contacte:

Aina Sánchez

Tel. 636 979 418

CATÀLEG D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DISPONIBLE PELS CENTRES EDUCATIUS, ASSOCIACIONS I GRUPS INTERESSATS

bottom of page