top of page

Les deixalleries són instal·lacions municipals tancades i vigilades on s’hi poden deixar tot tipus de residus atenent a unes determinades normes. Les deixalleries són per a usuaris particulars del municipi que vulguin deixar de forma correctament separada i en unes determinades quantitats els residus que es produeixen a casa, ja siguin perillosos o no perillosos.

 

El municipi compta amb l'Ecoparc de Manacor. Clicau al mapa per consultar la ubicació.

download.png

L'horari de l'Ecoparc de Manacor és:

 • De dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h /15.30 h a 19 h.

 • Dissabtes i diumenges de 9 h a 14 h.

A continuació podeu consultar quin són els residus especials que s'admeten a les instal.lacions a més dels residus domèstics (orgànica, paper i cartó, envasos lleugers, envasos de vidre i rebuig):

WEB Residus deixalleries-13-13.jpg
WEB Residus deixalleries-13-13.jpg

Per a poder fer ús de les instal.lacions els usuaris han de seguir les següents indicacions:

 • S'hauran d'identificar a l'accés a l'Ecoparc de Manacor.

 • Només poden utilitzar les instal·lacions els residents al municipi, particulars i petits establiments comercials.

 • L'usuari informarà al personal encarregat de l'ECOPARC del material  que vol aportar i en tot moment s'han de seguir les seves instruccions.

 • Els residus s'han de dipositar dins els contenidors indicats en cada cas, dins l'horari d'obertura establert.

 • Queda prohibit

  • Treure el material dipositat dins els contenidors.

  • L'abandonament de residus fora del recinte.

  • L'accés a tota persona no autoritzada fora de l'horari.

  • La instal•lació disposa d'un circuit tancat de videovigilància.

WEB-Fulletó-deixalleria-mòbil-Manacor_

LA DEIXALLERIA MÒBIL

Aquí per a la descàrrega del fulletó de la deixalleria mòbil.

HORARIS I UBICACIONS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

Recordau que només s'accepten els residus indicats i en petites quantitats.

Screen Shot 2021-06-14 at 08.51.20.png
Screen Shot 2021-06-14 at 08.52.49.png
Screen Shot 2021-06-14 at 08.51.26.png
Screenshot 2021-10-20 at 11.14.06.png
bottom of page