ESTADÍSTIQUES DEL SERVEI

MÉS INFORMACIÓ PRÒXIMAMENT

El pesatge dels residus que es recullen a un municipi i al conjunt d’una comunitat comporten una important font estadística que permet mesurar el compliment dels objectius de reciclatge i reducció.

 

A continuació presentam les dades de Manacor amb l’objectiu que tothom pugui seguir d’aprop el resultat dels canvis que anam introduint al nou servei de recollida.

RecollidaSelectivaiRebuig.png
Producciótotalderesidus.png
Separació2020.png
Recurso 1.png