top of page

OLD MÉS FREQÜENTS SOBRE EL SERVEI OLD

0
3

Respecte al sistema de recollida porta a porta a Son Macià i Sa Torre.

Per què es fa recollida porta a porta a Son Macià i sa Torre?

El sistema de recollida en contenidors al carrer no responsabilitza cada veïnat per fer una correcta separació de residus i té un sostre aproximat del 20% de recollida selectiva i, a més, no garanteix una bona qualitat dels materials recollits.

Realment, el 80% dels residus que generam es poden reciclar si els separam correctament a casa i després es fa una recollida amb un sistema que garanteixi la recollida diferenciada com és el cas del sistema de recollida porta a porta.

Els barris on s’implanta la recollida porta a porta tenen una estructura urbanística formada per edificis baixos.

 

A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el porta a porta?

La comoditat i la neteja: deixar els residus a la porta de casa evita desplaçaments fins als contenidors i evita punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells.  La recollida porta a porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets i evitar olors.

Quina alternativa hi ha per a la gent de sòl rústic de Son Macià?

Els residus s’han de dur correctament separats seguint el calendari i horaris setmanals de presentació dels residus als contenidors que es situaran a les dues entrades de Son Macià (a devora l’escola i sa Bassa). Una altre opció es anar a l’Ecoparc o a la deixalleria de Portocristo.

1
2

Com treure els residus al sistema de recollida porta a porta.

Ens han dit a les reunions informatives que és millor guardar la matèria orgànica amb el poal destapat i en un lloc ventilat, és cert?

Exacte, el motiu és evitar les olors. La matèria orgànica està formada en un 95% d’aigua. Si aquesta aigua no es deixa evaporar la matèria orgànica fermenta i provoca olors.

Es poden deixar les bosses dels residus orgànics sense el poal marró?

No és recomanable perquè  deixar les bosses amb el poalet marró protegeix el carrer de brutícia innecessària, de regalims i d’olors. A més el poalet té un sistema de tancament que impedeix l’accés als moixos i altres animals com rates.

Puc fer servir bosses normals de plàstic en comptes de bosses compostables per separar l’orgànica?

Sí, es poden utilitzar bosses de plàstic. Han de ser blanques o transparents. Aquesta situació es mantindrà fins que el Consell de Mallorca o l’Ajuntament diguin que s’han d’utilitzar bosses compostables.

Quants de dies es poden treure els bolquers i residus sanitaris?

Aquests tipus de residus formen part de la fracció rebuig i es poden treure els dimecres. No obstant, l’Ajuntament ha previst un servei de recollida complementari la resta de dies de recollida nocturna. Així doncs, es podran treure els bolquers i residus sanitaris dins una bossa i de forma separada a la resta de residus.

Com puc treure l’arena dels moixos o els excrements de les meves mascotes?

Aquests tipus de residus es consideren residus sanitaris i s’han de treure el dia de rebuig o bé la resta de dies en una bossa separada, com els bolquers.

Si genero més residus de la que cap al cubell i la poso en una bossa grossa, el servei de recollida no se l’endurà?

Sí, sempre i quan estigui separada correctament. Es recomanable treure qualsevol bossa dins un poal per evitar embrutar el carrer.

Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt abans de l’hora prevista?

En casos excepcionals es pot deixar el poal fora abans de l’hora reglamentària, però cal evitar que això es generalitzi per mantenir els carrers nets durant el dia. Per tal d’evitar qualsevol tipus d’avís o sanció i en cas que sigui una necessitat habitual cal donar avís al departament de medi ambient.

4B
5
6
7
8
9
10
11

Deixalleria

On podem tirar els residus divendres al migdia quan marxem a passar el cap de setmana fora o de viatge?

Els residus s’han de dur a la deixalleria de Porto Cristo o l’Ecoparc de Manacor. L’horari d’obertura i la ubicació els trobareu aquí.

Quins residus s’han de dur a la deixalleria i quins es poden treure a la recollida porta a porta?

Els residus voluminosos (de grans dimensions) s’han de dur a la deixalleria i classificar-se correctament.  Els residus perillosos (olis, pintures, piles, bombetes, etc.) també s’han de dur a la deixalleria.

Existeix una recollida gratuïta de residus voluminosos o trastos vells en sòl urbà, s’ha de telefonar al 900 107 398.

Què he de fer amb la poda?

En cas de tenir molt poca poda es pot treure amb el poalet el dia de la recollida de matèria orgànica. En el cas de tenir un volum equivalent a una bossa de fems de més de 30 litres i fins a 360 litres es pot dur a la deixalleria de Portocristo o a l’Ecoparc a Manacor. Per volums més grossos s’ha de dur a les instal·lacions del Consell de Mallorca on es podrà deixar de forma gratuïta. També s’han habilitat a diferents zones de la costa contenidors de poda per poder dipositar-la.

12A
13
14
15

Seguiment, inspecció i sanció

Si un dia m’equivoco a l’hora de separar els residus, em posaran una multa?

No es posarà cap multa a ningú sense que hagi rebut un avís o varis avisos previs. Es recollirà la informació i un informador ambiental farà una visita al domicili per resoldre els dubtes que es tinguin.

És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?

No, els recollidors i els informadors ambientals tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l’ús de bosses blanques en el cas de la fracció orgànica, etc.

Per què no se sancionen els comportaments incívics?

L’objectiu de la implantació d’aquest sistema és incrementar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva; en especial, el de la matèria orgànica, així com erradicar la mala pràctica d’abandonament de bosses de residus a qualsevol hora. Inicialment no està previst sancionar però amb el temps, si es repeteixen determinats comportaments que contravinguin la normativa de residus, s’hauran d’imposar sancions.

Qui és el responsable davant una infracció?

Sempre serà el propietari de l’immoble, per tant, cal informar correctament als inquilins de la necessitat de separar i presentar correctament els residus.

16A
17
18
19
20
bottom of page